It lêste nijs oer Sport

 • Start BinckBank Tour 2019 op moandei 12 augustus
  Moandei 12 augustus set de BinckBank Tour 2019 útein. De deis dêrfoar is yn Hulst de ploegepresintaasje fan de iennige ...
  Publisearre op 09-08-2019
 • Steatejacht op Hurdsyldei Snitsermar
  It jubilearjende Steatejacht Friso docht hjoed mei oan de Hurdsyldei fan de Snitswike op de Snitser Mar. Kommissaris fan de ...
  Publisearre op 07-08-2019
 • Piter-Jan Postma Panskipper
  Piter-Jan Postma út Terkaple is freedtejûn by gelegenheid fan de offisjele iepening fan de Snitswike beneamd ta Skipper yn de ...
  Publisearre op 03-08-2019
 • Piet Keizer, de genialiteit fan in tipelsinnige linkspoat
  Piet Keizer, in ûnneigeanbere skjirre, in mysterieuze blik. In firtuoaze linksbûten yn de sechstiger en santiger jierren fan de foarige ...
  Publisearre op 03-08-2019

Ynformaasje oer Fryske sporten

It skûtsjesilen is it hurdsilen mei skûtsjes, spesjaal de wedstriden dy't útskreaun wurde troch de SKS en…

Keatsen is in spul dêr’t in lytse bal mei de hân of fûst (wol of net beskerme…

Ljipaaisykjen is in typysk Frysk fenomeen dat plakfynt tusken 1 maart en 1 april. It earst aai…