It lêste nijs oer muzyk

 • Jan Willem Zwart: Muzyktsjoenderij
  Kollum Doe’t DWDD, it deistich telefyzjeprogramma op NPO 1, der sawat mei ophâlde soe, kaam André van Duin noch ien kear ...
  Publisearre op 04-04-2020
 • MartiniPlaza lansearret online talintejacht
  Hasto altyd al op in poadium stean wollen? Dan is dit dyn kâns! Elkenien dy’t de stjerren fan de himel ...
  Publisearre op 04-04-2020
 • Noard-Fryske fideorige oer toaniel
  Net allinne yn Westerlauwersk Fryslân wurdt wakker fideootsjemakke, de Friezen yn it Dútske Noard-Fryslân spylje ek net swak by. Sa ...
  Publisearre op 03-04-2020
 • Fideo: learlingen Snits sjonge dat se werom wolle nei skoalle
  ...
  Publisearre op 03-04-2020

Fryske bands en artysten