It lêste nijs oer Kultuer

 • Duorsume fytsrûte Súdlike Wâlden
  De gloednije fytsrûte troch de Súdlike Wâlden fan Fryslân giet net allinne troch in moaie regio, mar ek by in ...
  Publisearre op 01-08-2020
 • Frysk Museum kriget stipe fan Mondriaanfûns
  It Frysk Museum yn Ljouwert is ien fan de 28 regionale musea dy’t in oanfoljende kompensaasje krije troch in spesjale ...
  Publisearre op 01-08-2020
 • Maarten Biesheuvel ferstoarn
  Maarten Biesheuvel is dea. De skriuwer is yn ‘e âldens fan 81 jier ferstoarn. Biesheuvel is ûnder oaren bekend wurden ...
  Publisearre op 30-07-2020
 • Into The Great Wide Open yn nije foarmen
  Into The Great Wide Open giet op Flylân net troch, mar wol yn oare foarmen. Wat oars op it eilân ...
  Publisearre op 30-07-2020

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis