It lêste nijs oer Kultuer

 • Boekeklup
  Ynstjoerd De Afûk organisearret al jierren nei de simmer in boekeklup, dêr’t Fryske boeken yn besprutsen wurde. Foarhinne wie dat ...
  Publisearre op 22-09-2022
 • Bouwe de Boer: De woartel fan de Bosk
  Kollum As les út oare  Kulturele Haadstêden fan Europa die Fryslân yn 2018 in tûke set. Om it ‘mienskipsgefoel’ fêst ...
  Publisearre op 10-09-2022
 • Waarpraatsje: Waarm simmerwaar
  DE JOUWER – It wie woansdei in waarme dei en it sil oant begjin takomme wike ek waarm oant tige ...
  Publisearre op 10-08-2022
 • Simone Djurrema: Oan ’e drank en feesten (diel 2: midsommar)
  Kollum Ferline kear gie it oer studintefeesten. En drankgebrûk fansels. Ien fan de foaroardielen oer Sweden is dat der in ...
  Publisearre op 06-08-2022

Siden oer Fryske kultuer, media & skiednis

Dat wie doe sa

In side mei ynformaasje foar aktiviteitebegelieders yn soarchsintra, mantelsoargers en...
Fierder lêze

De kanon fan Fryslân

De kanon fan Fryslân yn 11&30 finsters is bedoeld foar...
Fierder lêze

De Moanne

Algemien-kultureel opinyblêd de Moanne is in tagonklik, eigentiids opinyblêd foar...
Fierder lêze

Ensafh

Frysk literêr tydskrift.
Fierder lêze

Fries Museum

Eigensinnich stikje bûtenlân yn Nederlân.
Fierder lêze

Frisiana

Radio Frisiana - Koudum
Fierder lêze

Fryske Literatuer Skiednis

Salang't de beam bloeit - koarte skiednis fan de Fryske...
Fierder lêze

Iepenloftspullen

De hiele simmer rûnom yn de provinsje!
Fierder lêze

It Nijs

It Nijs bringt it wrâldwide nijs yn it Frysk.
Fierder lêze

Omrop Fryslân

De publieke radio en telefyzje fan Fryslân.  
Fierder lêze

Poesyalbumferskes

Op Poesyalbum.nl fynst mear as 150 Fryske poesyalbumgedichtsjes, skens fan...
Fierder lêze

Skanomodu

Y-skrift Skanomodu biedt in poadium oan in nije generaasje Friezen...
Fierder lêze

STAF

Stichting amateurtoaniel Fryslân
Fierder lêze

start.me

In moderne blêdwizerbehearder. Jo eigen oanpasber dashboard.
Fierder lêze

Stichting Kulturele Haadstêd

Ljouwert is de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018
Fierder lêze

Ek nijsgjirrich oer Fryske kultuer, media & skiednis