Browsing: Organisaasjes foar de Fryske taal

DINGtiid advisearret de minister fan Ynlânske Saken en de deputearre fan Fryslân oer saken dy’t te krijen hawwe mei it…