Kommisje Kneppelfreedbetinking 2011

It organisearjen fan in grutskalige betinking op 16 novimber 2011 yn ferbân mei ‘Kneppelfreed 60 jier’.