De Fryske taal yn it ûnderwiis, in ûndersyk

De Fryske taal yn it Ûnderwiis.

Skreaun troch Mercator (Ingelsk)

Klik hjir